SPECIALISTER INOM
INFORMATIONS­­­­­­SÄKERHET

Vi kan verksamhetsskydd och bidrar till trygghet och resiliens för er organisation
Tidsbokning
Kontinuitet, incident- och krishantering

Vi upprättar kontinuitetsplan för er organisation i syfte att säkra resiliens gällande dess mest kritiska leveranser och funktioner. Med skräddarsydd incident- och krishanteringsplan hjälper vi er att förebygga incidenter och kriser, förbereda för dem, hantera dem samt återställa verksamheten efter dem.

IT- och informationssäkerhet

Med vår expertkompetens inom IT- och informationssäkerhet hjälper vi er organisation att förebygga skador, obehörig användning av och intrång i elektroniska informations- och kommunikationssystem. Vi erbjuder en heltäckande tjänster inom detta verksamhetsområde, från implementering av LIS, till teknisk säkerhetsskyddskontroll.

Compliance

Vi stödjer organisationer arbete mot compliance – att efterleva regulatoriska direktiv och förordningar. Vi erbjuder en tydlig färdplan från verksamhetsanalys till anpassade lösningar, för en trygg och resurseffektiv förflyttning mot såväl certifiering som compliance. Vi genomför även kontroll av tidigare genomförda projekt mot compliance.

Föreningar

Vi har bred föreningserfarenhet från politiska, ekonomiska och idéburna organisationer. Vi vet därför att föreningars fokus på kärnverksamheten, ibland sker på bekostnad av uppdaterad kontinuitets, incident- och krishantering. Vi erbjuder skräddarsydda lösningar för föreningar inom riskhantering och informationssäkerhet, som i vissa delar skiljer sig från företagens behov.

Företag

Med mångfacetterad spetskompetens inom säkerhet, hjälper vi företaget att kunna verka tryggt i dess digitalt uppkopplade verksamhet. Vi erbjuder stöd så att företaget kan efterleva direktiv och förordningar samt hjälper er uppnå resiliens i era kritiska leveranser och funktioner.

Privatpersoner

Vi erbjuder säkerhetsrådgivning med skräddarsydda lösningar för skydd av information, ID och tillgångar. Med kompetenser inom personskydd och krishantering, erbjuder vi privatpersoner kvalificerat incidentstöd, rådgivning samt kontakter med rättsvårdande myndigheter.

PROCESSEN

01
Behovsanalys

Vi utvärderar ert nuläge samt önskade slutläge, för att därefter identifiera era behov. Behovsanalysen resulterar i ett lösningsförslag med fokus på förebyggande åtgärder.

02
Implementering

Vi genomför åtgärder enligt lösningsförslaget för att möta ert önskade slutläge. Implementeringen är skalbar utifrån era förutsättningar och önskemål.

03
Utbildning & uppföljning

Efter implementering erbjuder vi utbildningsinsatser för att säkra efterlevnad, samt uppföljningsinsatser för att säkra ert kontinuerliga förbättringsarbete.

KONTAKTUPPGIFTER

TELEFON

08 – 41 000 340

Må-Fr: 07.00 – 19.00

POSTADRESS
Vanadisvägen 22a
113 46 Stockhlm

HAR DU FRÅGOR? HÖR AV DIG

  NYHETER

  +
  Cyberattacker ökar mot sjukvården
  Sjukvården har de senaste åren dragit stor nytta av digitaliseringen, men har fortfarande en omfattande...
  +
  Säkerhetrisker med IoT-enheter
  Internet of Things eller sakernas internet som det ibland översätts till svenska, för med sig...
  +
  Skydda ditt trådlösa nätverk
  Har du koll på vilka enheter som är uppkopplade mot ditt hemnätverk eller företagets nätverk?...
  +
  Ökning av cyberattacker mot privatpersoner och småföretag
  Att cyberhot skulle bli ett av de största hoten mot företagare under 2020, var inte...

  OM OSS

  Våra tjänster

  WEFIREWALL är ett informations­säkerhetsföretag som hjälper kunden att analysera behov, sätta in förebyggande åtgärder och uppfylla sina målsättningar inom IT- och informationssäkerhet, samt därtill säkra verksamhetens kontinuitet, incident- och krishantering. Vi uppnår detta genom att erbjuda utbildning och rådgivning, samt expertis och kompetensförstärkning inom risk och säkerhet.

  Erfarenheter

  Våra konsulter har lång erfarenhet inom verksamhetsområdet, från såväl statlig förvaltning såsom Försvarsmakten och Regeringskansliet, som privat sektor. Kompetens och erfarenhet omfattar bl.a. kontinuitet, incident- och krishantering från statlig förvaltning och idéburen sektor, certifierade informations­säkerhets­arkitekter och utbildade informations­säkerhetschefer.

  Partnerskap

  WEFIREWALL stävar efter att vara kundens säkerhetspartner, snarare än leverantör av säkerhetslösningar. Vi möter detta genom att vara tillgängliga från uppstart med behovsanalys till implementering och genom det fortsatta uppföljningsarbetet. Vi hjälper kunden skydda ett öppet och tillgängligt informationsflöde samt möjliggör en säker digitalisering av verksamheten.