Stresstest av din IT-miljö i hemmet

I dagens samhälle är vi mer sårbara än vad vi tror när det gäller informationssäkerhet!

Vi läser ofta och ser på TV om intrång som skett på större företag och tror att det inte är något som berör oss som privatpersoner. Dock är det så att privatpersoner får fler och fler intrång i deras IT-miljö i hemmet utan att ens veta om det. Inte sällan sker detta genom IoT enheter med låg säkerhet eller genom program som installeras på din dator.

Utöver att hjälpa företag med stresstester av IT-miljön så erbjuder vi nu även stresstest av din IT-miljö i hemmet som privatperson, då vi sett en tydlig ökning i efterfrågan kring detta.

För endast 2000 kr efter RUT går vi igenom ditt hems enheter som är uppkopplade mot internet och hittar säkerhetshål och brister. Efter testet får du förslag på åtgärder och vissa saker hinner även åtgärdas direkt vid besöket som varar i ca 2 timmar.

Säkerhetsgenomgång

Nedan ser du några av de områden kommer vi gå igenom vid besöket hos dig:

Nätverk

Säkerhetdiagnostik – bl.a. en kontroll att korrekt brandvägg är installerad.

E-post

Vi säkerställer att din E-post är krypterad.

IoT (Internet of Things)

I hemmet har vi massor med enheter som ansluter till internet, kameraövervakning mm. Vår undersöker möjliga säkerhetshål i dina IoT-enheter.

VPN (Virtual Private Network)

Vi säkerställer att din VPN är korrekt installerad, har du ingen så hjälper vi dig att installera en VPN.

Virusskydd

Har du rätt skydd mot virus, spyware och ransomware mm.? Vi hjälper dig använda rätt virusskydd och på rätt sätt

Lösenordshantering

Använder du tillräckligt svåra lösenord och hur förvarar du dina lösenord? Vi stödjer dig i metodik kring säkra lösenord

Uppdateringar

Vi säkrar så att dina enheter i hemmet är uppdaterade för att undvika risken att kriminella utnyttjar gamla säkerhetsluckor i dina i system.

Säkerhet smartphones

Vi kontrollerar att din mobil är skyddad mot de vanligaste hoten och angreppen samt noterar om appar med högre säkerhetsrisker finns installerade.

Boka tid

Boka tid eller kontakta oss för mer information via telefon eller epost nedan:
08 – 41 000 340
info@wefirewall.se