Övriga tjänster inom säkerhet

Säkerhetsrådgivning för privatpersoner

Att skydda information och digital media är mer komplext än tidigare. Likaså är det en utmaning för många att skydda sig mot identitetstölder och bedrägerier. Vi erbjuder en behovsanalys utifrån kundens behov och önskemål, som resulterar i ett lösningsförslag. Därefter skräddarsys ett åtgärdspaket för såväl riskminimering som beredskapshöjande insatser vid reaktiv hantering av incidenter.

Bakgrundskontroll inför anställning

Bakgrundskontroll är ett viktigt säkerhetsfilter i en rekryteringsprocess. Vi utför bakgrundskontroller och screening utifrån kundens behov. Omfattningen av kontrollen är i regel kopplat till vilken inflytande och insyn i organisationen den nya medarbetaren kommer att ha. De delar vi tittar på är ekonomi, personalia, bolagsengagemang, rättsärenden, cv samt mediaexponering och sociala medier. Informationen sammanställs, analyseras och presenteras i rapportformat med beslutsunderlag till kund. Våra rapporter anpassas efter de risker som följer med befattningen. På så vis får kunden ett strategiskt beslutsunderlag för att kunna fatta ett väl grundat beslut inför en anställning.

Säkerhetsintervju

Utöver en bakgrundskontroll kan det vara av vikt att få än bättre kännedom om personen. Med en säkerhetsintervju utreds huruvida en person har dolda olämpliga sidor som kan få skadliga konsekvenser för kundens organisation. Intervjun omfattar också utredning om huruvida det finns risker i personens omgivning. Med vår kompetens inom screening, samtalsteknik och förhörsledning har vi god förmåga att upptäcka och klargöra risker.

Lämplighetsbedömning efter anställning

Löpande lämplighetsbedömningar är viktiga bland ledande befattningar inom en organisation. Syftet är oftast att säkerställa att ledande befattningshavare lever upp till kravställd eller förväntad nivå gällande kompetens och anseende. Vi inhämtar underlag från domstolar, Skatteverket, Kronofogden, Bolagsverket, Internet o media samt kreditupplysningsföretag. Vi erbjuder även stöd med organisationens rutiner och styrdokument av lämplighetsbedömning.