IT-säkerhetsanalys av företagets IT-miljö

Intrång och cyberattacker mot IT-system är idag bland de största hoten mot företag  

Vi läser ofta och ser på TV om intrång som skett på större företag och tror att det inte är något som berör småföretagare. Dock är det så att småföretagare med mer säkerhetsbrister, får fler och fler intrång i deras IT-miljö utan att ens veta om det. Inte sällan sker detta genom IoT enheter med låg säkerhet eller genom program som installeras på företagets datorer.

Nu erbjuder vi företag, upp till fem anställda, en säkerhetsanalys av IT-miljön för endast 3200 kr exkl moms. Med hjälp av vår IT-säkerhetsanalys får ni:
– En större insikt om risker och sårbarheter som finns i er organisation.
– Vi ger er en statusrapport över sårbarheter och risker i er IT-miljö.
– Ni får en skräddarsydd Analys presenterad i en lättförståelig rapport tillsammans med tips om åtgärder för att öka säkerheten.
– Rapporten ger er möjlighet att prioritera era resurser på ett effektivt sätt.

Med hjälp av vår IT-säkerhetsanalys får ni:
– En större insikt om risker och sårbarheter som finns i er organisation.
– Vi ger er en statusrapport över sårbarheter och risker i er IT-miljö.
– Ni får en skräddarsydd Analys presenterad i en lättförståelig rapport tillsammans med tips om åtgärder för att öka säkerheten.
– Rapporten ger er möjlighet att prioritera era resurser på ett effektivt sätt.

Vi kommer bl.a. gå igenom följande områden vid besöket som varar ca 2 timmar:’
– Backup/restore, kontinuitetsplan.
– Konton – behörigheter.
– Skalskydd.
– Beställningsrutin/behöriga beställare.
– Informationssäkerhet.
– Brandvägg.
– Säkerhetsanalys av OS/applikation.

Säkerhetsgenomgång

Nedan ser du några av de mer specifika områdena vi kommer gå igenom vid besöket hos er:

Servrar

Vi säkerställer att dina servrar är uppdaterade för att undvika risken att kriminella utnyttjar gamla säkerhetsluckor i dina system.

Säkerhetskopiering/Backup

För att inte någon viktig data ska gå förlorad hjälper vi dig välja rätt produkt för att skydda dina filer.

Nätverk

Säkerhetdiagnostik – bl.a. en kontroll att korrekt brandvägg är installerad.

E-post

Vi säkerställer att din E-post är krypterad.

IoT (Internet of Things)

I hemmet har vi massor med enheter som ansluter till internet, kameraövervakning mm. Vår undersöker möjliga säkerhetshål i dina IoT-enheter.

VPN (Virtual Private Network)

Vi säkerställer att din VPN är korrekt installerad, har du ingen så hjälper vi dig att installera en VPN.

Virusskydd

Har du rätt skydd mot virus, spyware och ransomware mm.? Vi hjälper dig använda rätt virusskydd och på rätt sätt

Lösenordshantering

Använder du tillräckligt svåra lösenord och hur förvarar du dina lösenord? Vi stödjer dig i metodik kring säkra lösenord

Uppdateringar

Vi säkrar så att dina enheter i hemmet är uppdaterade för att undvika risken att kriminella utnyttjar gamla säkerhetsluckor i dina i system.

Säkerhet smartphones

Vi kontrollerar att din mobil är skyddad mot de vanligaste hoten och angreppen samt noterar om appar med högre säkerhetsrisker finns installerade.

Boka tid

Boka tid eller kontakta oss för mer information via telefon eller epost nedan:
08 – 41 000 340
info@wefirewall.se